Laboratorní práce z chemie

Metodika pro vyučující 

● Pracovní listy k laboratorním cvičením slouží pro studenty k vytištění.

● Úkolem studentů je podle pracovního listu seznámit se s principem práce, provést vlastní práci podle návodu a doplnit závěrečné otázky a úkoly.

● U pracovních listů, kde je nákres aparatury k doplnění, studenti dokreslí schéma i s popisem během vyučovací hodiny.

● Vyplněné pracovní listy studenti odevzdají vyučujícímu ke kontrole.

● U některých úkolů je poznámka, že „chemikálie připraví vyučující“ – z důvodu nebezpečnosti látek, nebo zkrácení času přípravy úkolu.

● Šablonu č. 1, která obsahuje přehled základního chemického nádobí a laboratorních pomůcek je nutné doplnit o přímou ukázku dané pomůcky, případně o jednoduchý nákres.

● Šablona č. 3, úkol „Sublimace jódu“ – je lépe provádět v digestoři.

● Šablona č. 4, úkol „Sloní zubní pasta“ – vyučující může pokus pro větší efekt předvést i v demonstrační verzi s dvojnásobným množstvím látek.

● Šablona č. 4, úkol „Umělá krev“ – vyučující nejprve provede úkol v demonstrační verzi, kde místo tyčinky použije nůž a vybere si statečné „dobrovolníky“ z řad studentů.

● Šablona č. 7 – oba úkoly jsou prováděny pouze jako demonstrační, studenti sledují průběh pokusů a v závěru odpoví na otázky.

● Šablona č. 20 – slouží k opakování a shrnutí znalostí z laboratoří formou osmisměrky.

Software pro spuštění – Acrobat Reader

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Laboratorní řád, první pomoc, pomůcky 7_2_CH_01.pdf
Filtrace 7_2_CH_02.pdf
Krystalizace, Sublimace 7_2_CH_03.pdf
Efektní pokusy I. 7_2_CH_04.pdf
Destilace 7_2_CH_05.pdf
Reakční kinetika 7_2_CH_06.pdf
Termochemie 7_2_CH_07.pdf
Redoxní reakce 7_2_CH_08.pdf
Acidobazické reakce 7_2_CH_09.pdf
Efektní pokusy II. 7_2_CH_10.pdf
Kovy – měď 7_2_CH_11.pdf
Nekovy – uhlík a jeho sloučeniny 7_2_CH_12.pdf
Extrakce 7_2_CH_13.pdf
Chromatografie 7_2_CH_14.pdf
Titrace 7_2_CH_15.pdf
Kovy – analytické důkazy 7_2_CH_16.pdf
Analytické důkazy solí 7_2_CH_17.pdf
Důkaz vodíku a kyslíku 7_2_CH_18.pdf
Efektní pokusy III. 7_2_CH_19.pdf
Osmisměrka – chemické pojmy 7_2_CH_20.pdf
Prohlášení o přístupnosti