NG – praktická cvičení (lab. práce)

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Základy práce v biologické laboratoři 6_2_BIO_01.pptx
Pozorování rostlinných buněk – cibule kuchyňská 6_2_BIO_02.pptx
Pozorování rostlinných buněk – chloroplasty, chromoplasty 6_2_BIO_03.pptx
Pozorování průduchů v pokožce listu 6_2_BIO_04.pptx
Pozorování trichomů 6_2_BIO_05.pptx
Pozorování plísní na potravinách 6_2_BIO_06.pptx
Lišejníky 6_2_BIO_07.pptx
Jehličnany 6_2_BIO_08.pptx
Prvoci 6_2_BIO_09.pptx
Reprodukční orgány rostlin – květ, květenství 6_2_BIO_10.pptx
Reprodukční orgány rostlin – plody 6_2_BIO_11.pptx
Mechorosty 6_2_BIO_12.pptx
Vegetativní orgány rostlin – list 6_2_BIO_13.pptx
Ptáci– pero, vejce, kostra 6_2_BIO_14.pptx
Ryby – šupiny, pitva kapra 6_2_BIO_15.pptx
Kroužkovci – pitva žížaly 6_2_BIO_16.pptx
Hmyz – poznávání zástupců (opakování) 6_2_BIO_17
Ptáci – poznávání zástupců (opakování) 6_2_BIO_18
Ryby – poznávání zástupců (opakování) 6_2_BIO_19
Plazi a obojživelníci – poznávání zástupců (opakování) 6_2_BIO_20

Poslední čtyři prezentace zašleme na vyžádání, nejsou zde zveřejněny proto, aby do nich neměli přístup studenti.

Prohlášení o přístupnosti