Zoologie – praktická cvičení

Software pro spuštění –  MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma

Označení materiálu (přílohy)

VZNIK MNOHOBUNĚČNOSTI, ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ A ORGÁNY 3_2_BIO_01.ppt
PRVOCI 3_2_BIO_02.ppt
HOUBY A ŽAHAVCI 3_2_BIO_03.ppt
PLOŠTĚNCI A VÍŘNÍCI 3_2_BIO_04.ppt
HLÍSTI 3_2_BIO_05.ppt
MĚKKÝŠI 3_2_BIO_06.ppt
KROUŽKOVCI 3_2_BIO_07.ppt
KLEPÍTKATCI 3_2_BIO_08.ppt
KORÝŠI, STONOŽKY, MNOHONOŽKY, CHVOSTOSKOCI 3_2_BIO_09.ppt
STAVBA TĚLA HMYZU 3_2_BIO_10.ppt
ZÁSTUPCI HMYZU 3_2_BIO_11.ppt
RYBY 3_2_BIO_12.ppt
OBOJŽIVELNÍCI 3_2_BIO_13.ppt
PLAZI 3_2_BIO_14.ppt
PTÁCI 3_2_BIO_15.ppt
SAVCI 3_2_BIO_16.ppt
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – PRVOCI, ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI, MĚKKÝŠI 3_2_BiO_17
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – ČLENOVCI 3_2_BiO_18
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI 3_2_BiO_19
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – PTÁCI, SAVCI 3_2_BiO_20

Poslední čtyři prezentace zašleme na vyžádání, nejsou zde zveřejněny proto, aby do nich neměli přístup studenti.

Prohlášení o přístupnosti