Botanika – praktická cvičení

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma

Označení materiálu (přílohy)

ZÁKLADY PRÁCE V LABORATOŘI 2_2_BIO_01.ppt
VIRY 2_2_BIO_02.ppt
BAKTERIE 2_2_BIO_03.ppt
STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY 2_2_BIO_04.ppt
HOUBY A LIŠEJNÍKY 2_2_BIO_05.ppt
PROTISTA, ŘASY, HLENKY 2_2_BIO_06.ppt
STAVBA ROSTLINNÉ BUŇKY A PLETIV 2_2_BIO_07.ppt
STAVBA KOŘENE, STONKU A LISTU 2_2_BIO_08.ppt
POHYBY ROSTLIN 2_2_BIO_09.ppt
MECHOROSTY 2_2_BIO_10.ppt
PŘESLIČKY, PLAVUNĚ, KAPRADINY- STAVBA TĚLA 2_2_BIO_11.ppt
JEHLIČNANY 2_2_BIO_12.ppt
STAVBA KVĚTU A KVĚTENSTVÍ 2_2_BIO_13.ppt
SEMENO, PLOD 2_2_BIO_14.ppt
ROSTLINY VÝZNAMNÉ PRO ČLOVĚKA 2_2_BIO_15.ppt
OVĚŘENÍ  VĚDOMOSTÍ – VIRY A BAKTERIE 2_2_BIO_16.ppt
OVĚŘENÍ  VĚDOMOSTÍ – HOUBY 2_2_BiO_17
OVĚŘENÍ  VĚDOMOSTÍ – PLAVUNĚ, PŘESLIČKY, KAPRADINY, NAHOSEMENNÉ 2_2_BiO_18
OVĚŘENÍ  VĚDOMOSTÍ – ROSTLINNÉ ORGÁNY 2_2_BiO_19
OVĚŘENÍ  VĚDOMOSTÍ – KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY 2_2_BiO_20

Poslední čtyři prezentace zašleme na vyžádání, nejsou zde zveřejněny proto, aby do nich neměli přístup studenti.

Prohlášení o přístupnosti