Analytická chemie a anorganická chemie

Software pro spuštění –  MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word  nebo Open Office Writer

Životní prostředí 5_ 2_ CH_01.ppt Výklad základních pojmů tématu životní prostředí
Vzduch 5_ 2_ CH_02.ppt Výklad a zavedení základních pojmů o vzduchu
Uran 5_ 2_ CH_03.ppt Zajímavosti o uranu a jeho těžbě ve světě i u nás
Uhlík 5_ 2_ CH_04.ppt Uhlík, jeho modifikace a sloučeniny
Struktura složitějších molekul 5_ 2_ CH_05.ppt Zajímavosti a obrázky k chemické vazbě
Stavební pojiva 5_ 2_ CH_06.ppt Výklad o základních stavebních materiálech
Rtuť 5_ 2_ CH_07.ppt Zajímavosti o sloučeninách rtuti, její těžbě  a zpracování
Radioaktivita 5_ 2_ CH_08.doc Výklad základních pojmů z tématu radioaktivita
Analytická chemie 5_ 2_ CH_09.ppt Přehled o rozdělení analytické chemie
Triáda železa 5_ 2_ CH_10.ppt Železo a jeho a sloučeniny, výroba železa
Chemická vazba 5_ 2_ CH_11.ppt Výklad- úvod do tématu chemická vazba
Hydroxidy 5_ 2_ CH_12.ppt Názvosloví hydroxidů, jejich reakce a použití
Hybridizace 5_ 2_ CH_13.ppt Výkladový materiál – rozšiřující učivo
Fotoluminiscence 5_ 2_ CH_14.ppt Zajímavosti o nerostech
Elektroch. řada kovů 5_ 2_ CH_15.ppt Výkladový materiál k tématu kovy a jejich reakce
Dusík 5_ 2_ CH_16.ppt Dusík, jeho vlastnosti a použití
Sloučeniny dusíku 5_ 2_ CH_17.ppt Výklad tématu sloučeniny dusíku
Cín, arzen 5_ 2_ CH_18.ppt Zajímavosti o cínu a arzénu
Alkalické kovy 5_ 2_ CH_19.ppt Výklad tématu alkalické kovy
Zlato a stříbro 5_ 2_ CH_20.ppt Výkladový materiál o vlastnostech, výskytu a použití zlata a stříbra
Prohlášení o přístupnosti