Programování

Software pro spuštění – Prohlížeč, MS Powerpoint nebo Open Office Impress

1. lekce : Pojem algoritmus a programování (4_1_INF_01.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/1-uvod-algoritmus/
2. lekce : Pojem algoritmizace a její etapy (4_1_INF_02.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/2-algoritmizace/
3. lekce : Příklady slovního zápisu algoritmů (4_1_INF_03.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/3-priklady-slovniho-zapisu-algoritmu/
4. lekce : Vývojové diagramy (4_1_INF_04.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/4-vyvojove-diagramy/
5. lekce : Vývojové diagramy k slovně zapsaným algoritmům (4_1_INF_05.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/5-vyvojove-diagramy-k-slovne-zapsanym-algoritmum/
6. lekce : Proměnná, přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu (4_1_INF_06.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-doalgoritmu/
6-promenna-prirazovaci-prikaz-prikazy-vstupu-a-vystupu/
7. lekce : Osvojení základních algoritmických konstrukcí a jejich přepisování do programovacího jazyka Pascal (4_1_INF_07.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-aprogramovani/
uvod-do-algoritmu/7-zakladni-algoritmickekonstrukce/
8. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro součin čísel (4_1_INF_08.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-1/
9. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro výpočet obvodu kruhu (4_1_INF_09.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-2/
10. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení počtu záporných čísel ze tří čísel (4_1_INF_10.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-aprogramovani/
uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/
priklad-3/
11. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení počtu záporných čísel z daného počtu čísel (4_1_INF_11.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-4/
12. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro výpočet aritmetického průměru (4_1_INF_12.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-5/
13. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení nejmenšího prvku z posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků (4_1_INF_13.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-6/
14. lekce :  Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení největšího prvku a počtu jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří (4_1_INF_14.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-7/
15. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení typu znaku zadaného z klávesnice pomocí vícenásobného větvení (4_1_INF_15.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-8/
16. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení největšího společného dělitele pomocí Euklidova algoritmu (4_1_INF_16.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-9/
17. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení ciferného součtu několikaciferného čísla (4_1_INF_17.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-10/
18. lekce : Vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro zadání PIN do mobilu s využitím všech datových struktur (4_1_INF_18.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-11/
19. lekce : Procvičení získaných znalostí z programování na příkladech (4_1_INF_19.pdf)
http://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/9-priklady-k-procviceni/
20. lekce : Vytvoření algoritmu zadání pin do mobilu a programu v Pascalu (4_1_INF_20.ppt)
Prezentace algoritmy 
Prohlášení o přístupnosti