Mladí ekologové v akci

Měsíc září je již tradičně spojen s ekologickou olympiádou, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi. Účastní se jí tříčlenná soutěžní družstva studentů středních škol ve Středočeském kraji. Gymnázium Vlašim reprezentovali Josef Chaloupka, Josef Matějovský a Lukáš Srba. Ekologickou olympiádu jsme si jeli hlavně užít.Ekologická olympiáda - účastníci v akci

            Prvním praktickým úkolem byl návrh opatření, která mají pomoci zmírnit dopady teplotních extrémů a zchladit rozpálená parkoviště, chodníky či střechy. Praktický průzkum jsme prováděli         v blízkosti obchodního centra Tesco. Pomocí termokamery jsme měřili vybrané povrchy a výsledky porovnali s hodnotami, které jsme získali v zámeckém parku ve Vlašimi. Rozdíly činily brzy ráno hned několik stupňů Celsia. Součástí tohoto průzkumu byla i zkouška prašnosti za pomoci lepicích pásek a návrh opatření, které by pomohlo snížit prašnost v této lokalitě. Pokusili jsme se také vymyslet změny, které by se osvědčily zahrádkářům v jejich kolonii, do které jim při deštích stéká půda z pole.

            Své znalosti z ekologie a ochrany přírody jsme měli prokázat ve 120 testových otázkách. Dovednosti v poznávání přírody jsme prověřili u 120 botanických, zoologických a geologických exponátů.

            Jelikož naší oblíbenou částí je práce v terénu, tak jsme se těšili na sobotu, kdy nás čekalo vysazování stromo – keřového remízu na poli u obce Jeníkov. Tyto remízky do české krajiny dříve neodmyslitelně patřily a teď se začínají postupně vracet zpět. Pomáhají v krajině zmírňovat dopady erozí, zadržují vodu a podporují druhovou rozmanitost. Při práci nám hodně svítilo sluníčko, a přestože byla půda tvrdá a suchá, podařilo se nám úkol splnit v časovém limitu (a nejrychleji). Odjížděli jsme s pocitem dobře vykonané práce.

            Nechyběla samozřejmě ani zábava. Měli jsme jedinečnou příležitost prohlédnout si Vodní dům ve večerních hodinách, nakrmit místní raky a také netopýra rezavého jménem Lumír. Dobrovolníci mohli nasytit i sami sebe a ochutnat netopýří pochoutku v podobě živých moučných červů.

            Myslíme, že se akce vydařila. Celkově jsme skončili na šestém místě z deseti družstev celého Středočeského kraje. Teď už jen čekáme na příští ročník.

                                   Josef Chaloupka, Josef Matějovský, Lukáš Srba, 3.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti