(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  1.A  (Dušková Světlana)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

CJL
Du
(B35)

NEJ (1JAZ)
Pt
(A129)

MAT
Hoj
(A122)

DEJ
Pr
(B85)

FYZ
Dk
(B4)

CHE
Fa
(B30)

 

TEV (Dív)
PrV
(G)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

RUJ (2JAZ)
Hro
(A149)

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

TEV (Chl)
Ba
(G)

 
Ú
t

 

 

HUV (1HV)
Mo
(B35)

HUV (1HV)
Mo
(B35)

MAT
Hoj
(A122)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

BIO
Mi
(B29)

ZMP
Hro
(B58)

 

L: FYZ (2SK)
Dk
(B4)

L: FYZ (2SK)
Dk
(B4)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

ANJ (2AJ)
Sp
(A148)

S: FYZ (1SK)
Dk
(B4)

S: FYZ (1SK)
Dk
(B4)

 
S
t

 

 

NEJ (1JAZ)
Pt
(A129)

CJL
Du
(B35)

INF (1INF)
Be
(B61)

INF (1INF)
Be
(B61)

L: BIO (1SK) Mi (B28)

L: BIO (1SK) Mi (B28)

     

L: CHE (2SK) Fa (B30)

L: CHE (2SK) Fa (B30)

RUJ (2JAZ)
Hro
(A148)

INF (2INF)
Rev
(B64)

INF (2INF)
Rev
(B64)

S: CHE (1SK) Fa (B30)

S: CHE (1SK) Fa (B30)

S: BIO (2SK) Mi (B28)

S: BIO (2SK) Mi (B28)

 
Č
t

 

 

MAT
Hoj
(A122)

BIO
Mi
(B29)

NEJ (1JAZ)
Pt
(A122)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

ZMP
Hro
(B29)

MAT
Hoj
(A123)

     

RUJ (2JAZ)
Hro
(B30)

ANJ (2AJ)
Sp
(A148)

 
P
á

 

 

FYZ
Dk
(B4)

DEJ
Pr
(B85)

CHE
Fa
(A134)

CJL
Du
(B35)

ZSV
Du
(B35)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

     

ANJ (2AJ)
Sp
(A134)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  1.B  (Michálková Romana)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

CJL
Rs
(A148)

CHE
Fa
(B4)

MAT
Mi
(B4)

ZMP
Sl
(B37)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

ZSV
Šm
(A123)

 

TEV (Dív)
PrV
(G)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

ANJ (2AJ)
Sp
(A133)

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

TEV (Chl)
Ba
(G)

 
Ú
t

 

 

HUV (1HV)
Mo
(B35)

HUV (1HV)
Mo
(B35)

MAT
Mi
(B29)

NEJ (1JAZ)
Hro
(A136)

L: CHE (1SK) Fa (B30)

L: CHE (1SK) Fa (B30)

 

DEJ
Sl
(B29)

 

L: BIO (2SK) Re (B28)

L: BIO (2SK) Re (B28)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

NEJ (2JAZ)
Rs
(A122)

S: BIO (1SK) Re (B28)

S: BIO (1SK) Re (B28)

S: CHE (2SK) Fa (B30)

S: CHE (2SK) Fa (B30)

 
S
t

 

 

INF (1INF)
Be
(B61)

INF (1INF)
Be
(B61)

NEJ (1JAZ)
Hro
(A133)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

FYZ
Ho
(A123)

L: FYZ (2SK)
Ho
(A123)

L: FYZ (2SK)
Ho
(A123)

   

INF (2INF)
Rev
(B64)

INF (2INF)
Rev
(B64)

NEJ (2JAZ)
Rs
(A123)

ANJ (2AJ)
Sp
(A129)

S: FYZ (1SK)
Ho
(A123)

S: FYZ (1SK)
Ho
(A123)

 
Č
t

 

 

BIO
Re
(B30)

CJL
Rs
(A122)

MAT
Mi
(B29)

DEJ
Sl
(B29)

ZMP
Sl
(B85)

NEJ (1JAZ)
Hro
(A134)

     

NEJ (2JAZ)
Rs
(A122)

 
P
á

 

 

CJL
Rs
(A124)

CHE
Fa
(B35)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

MAT
Mi
(A134)

FYZ
Ho
(A123)

BIO
Re
(B35)

     

ANJ (2AJ)
Sp
(A133)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  1.C  (Průšová Venuše)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

CJL
Ce
(A136)

MAT
Vo
(B37)

DEJ
Sl
(B58)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

ZMP
Sl
(B58)

FYZ
Dk
(B4)

     

ANJ (2AJ)
Kr
(A133)

 
Ú
t

 

 

TEV (Dív)
PrV
(G)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

HUV
Mo
(B35)

CJL (1AJ)
Ce
(A134)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

CJL
Ce
(A134)

     

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

TEV (Chl)
Ba
(G)

ANJ (2AJ)
Kr
(A133)

CJL (2AJ)
Ce
(A136)

 
S
t

 

 

MAT
Vo
(B37)

OBV
PrV
(A148)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

MAT (1AJ)
Vo
(A134)

BIO
Re
(B29)

VZD
Re
(A135)

     

MAT (2AJ)
Vo
(A134)

ANJ (2AJ)
Kr
(A133)

 
Č
t

 

 

CJL
Ce
(A136)

ANJ (1AJ)
Ji
(A129)

MAT (1AJ)
Vo
(B37)

L: BIO (1AJ) Re (B28)

VYV
Ku
(A124)

VYV
Ku
(A124)

     

L: FYZ (2AJ) Dk (B4)

MAT (2AJ)
Vo
(B37)

ANJ (2AJ)
Kr
(A135)

S: FYZ (1AJ) Dk (B4)

S: BIO (2AJ) Re (B28)

 
P
á

 

 

MAT
Vo
(A134)

FYZ
Dk
(B30)

CJL
Ce
(A136)

DEJ
Sl
(B58)

BIO
Re
(B30)

ZMP
Sl
(B58)

     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  2.A  (Doubek Jindřich)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

TEV (Chl)
Ba
(G)

TEV (Chl)
Ba
(G)

NEJ (1jaz)
Pt
(A128)

FYZ
Dk
(B4)

BIO
Ba
(B29)

CHE
Da
(B37)

 

L: FYZ (2sk)
Dk
(B4)

L: FYZ (2sk)
Dk
(B4)

TEV (Dív)
Re
(SoS)

TEV (Dív)
Re
(SoN)

RUJ (2jaz)
Du
(B35)

S: FYZ (1sk)
Dk
(B4)

S: FYZ (1sk)
Dk
(B4)

 
Ú
t

 

 

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

CJL
Ce
(A135)

ZSV
Šm
(A134)

BIO
Ba
(B29)

DEJ
Pr
(B85)

MAT
Vo
(B37)

 

VYV (1VV)
Ku
(A124)

VYV (1VV)
Ku
(A124)

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

HUV (2HV)
Mr
(B35)

HUV (2HV)
Mr
(B35)

 
S
t

 

 

L: BIO (1sk) Ba (B28)

L: BIO (1sk) Ba (B28)

ZMP
Ja
(B30)

NEJ (1jaz)
Pt
(A124)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

CJL
Ce
(B35)

     

L: CHE (2sk) Da (B30)

L: CHE (2sk) Da (B30)

S: CHE (1sk) Da (B30)

S: CHE (1sk) Da (B30)

RUJ (2jaz)
Du
(B35)

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

S: BIO (2sk) Ba (B28)

S: BIO (2sk) Ba (B28)

 
Č
t

 

 

INF (1inf)
Be
(B61)

INF (1inf)
Be
(B61)

FYZ
Dk
(B4)

DEJ
Pr
(B85)

MAT
Vo
(B37)

NEJ (1jaz)
Pt
(A129)

 

ZSV
Šm
(A134)

 

INF (2inf)
Do
(B64)

INF (2inf)
Do
(B64)

RUJ (2jaz)
Du
(B35)

 
P
á

 

 

CJL (1AJ)
Ce
(A135)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

MAT
Vo
(B37)

ZMP
Ja
(B37)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

CHE
Da
(B30)

     

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

CJL (2AJ)
Ce
(A134)

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  2.C  (Slavata Josef)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

CJL
Mr
(A122)

ANJ (2aj)
Gr
(A122)

MAT (2aj)
Kl
(A148)

VYV
Ku
(A124)

VYV
Ku
(A124)

DEJ
Sl
(B85)

     

MAT (1aj)
Kl
(A148)

ANJ (1aj)
Kr
(A134)

 
Ú
t

 

 

MAT
Kl
(A148)

CJL (2aj)
Mr
(A129)

ANJ (2aj)
Gr
(A124)

L: FYZ (2aj) Dk (B4)

VZD
Ba
(A149)

FYZ
Dk
(A135)

     

L: BIO (1aj) Re (B28)

ANJ (1aj)
Kr
(A133)

CJL (1aj)
Mr
(A128)

S: BIO (2aj) Re (B28)

S: FYZ (1aj) Dk (B4)

 
S
t

 

 

CJL
Mr
(A135)

BIO
Re
(B58)

ANJ (2aj)
Gr
(A122)

FYZ
Dk
(B4)

MAT (2aj)
Kl
(A148)

ZMP
Sl
(B85)

     

MAT (1aj)
Kl
(A148)

ANJ (1aj)
Kr
(A124)

 
Č
t

 

 

TEV (Dív)
PrV
(G)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

HUV
Mo
(B35)

MAT
Kl
(B37)

IKT (1INF)
Be
(B61)

IKT (1INF)
Be
(B61)

     

TEV (Chl)
(SoN)

TEV (Chl)
(G)

IKT (2INF)
Do
(B64)

IKT (2INF)
Do
(B64)

 
P
á

 

 

CJL
Mr
(A122)

OBV
Sl
(A136)

DEJ
Sl
(B58)

BIO
Re
(B29)

ZMP
Sl
(B58)

CHE
Fa
(B37)

     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  3.A  (Šmídlová Petra)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

KAJ (1kaj)
Kr
(A123)

KAJ (1kaj)
Kr
(A123)

TEV (Chl)
Ja
(G)

TEV (Chl)
Ja
(SoN)

MAT
Ho
(A123)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

 

KAJ (3kaj) Gr (A134)

KAJ (3kaj) Gr (A134)

KNJ (3nj) Šm (A135)

KNJ (3nj) Šm (A135)

SBI (1sbi)
Mi
(B29)

SBI (1sbi)
Mi
(B29)

TEV (Dív)
Re
(SoN)

TEV (Dív)
Re
(SoS)

ANJ (2AJ)
Kr
(A134)

SMR (3smr) Ho (A123)

SMR (3smr) Ho (A123)

SRJ (3srj) Du (B35)

SRJ (3srj) Du (B35)

 
Ú
t

 

 

MAT
Ho
(A123)

FYZ
Kp
(B4)

CJL
Ce
(A136)

ZMP
Ja
(B58)

NEJ (1jaz)
Šm
(A122)

CHE
Fi
(B85)

 

SZM (2szm)
Hro
(B58)

SZM (2szm)
Hro
(B58)

RUJ (2jaz)
Du
(A134)

SCH (2sch)
Fi
(B30)

SCH (2sch)
Fi
(B30)

 
S
t

 

 

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

ZSV
Šm
(B85)

BIO
Mi
(B85)

CJL
Ce
(A136)

NEJ (1jaz)
Šm
(A122)

DEJ
Pr
(A122)

     

ANJ (2AJ)
Kr
(A133)

RUJ (2jaz)
Du
(A134)

 
Č
t

 

 

KAJ (4kaj)
Sp
(A133)

KAJ (4kaj)
Sp
(A133)

CJL
Ce
(B58)

ZMP
Ja
(B58)

MAT
Ho
(A123)

ZSV
Šm
(A135)

 

CHE
Fi
(B30)

 

SVS (4svs)
Šm
(A134)

SVS (4svs)
Šm
(A134)

SFY (4sfy)
Kp
(B4)

SFY (4sfy)
Kp
(B4)

 
P
á

 

 

BIO
Mi
(B58)

ANJ (1AJ)
Ji
(A128)

NEJ (1jaz)
Šm
(A122)

MAT
Ho
(A123)

DEJ
Pr
(B85)

FYZ
Kp
(B4)

     

ANJ (2AJ)
Kr
(A133)

RUJ (2jaz)
Du
(B35)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  3.C  (Fialková Martina)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

ZMP
Hro
(B37)

CJL
Rs
(A135)

IKT (1sk)
Be
(B64)

ANJ (1aj)
Gr
(A122)

MAT (1aj)
Kl
(A148)

NEJ (1JAZ)
Rs
(A149)

 

FYZ
Kp
(B29)

 

L: CHE (2sk)
Fi
(B11)

MAT (2aj)
Kl
(A148)

ANJ (2aj)
Kr
(A134)

RUJ (2JAZ)
Hoj
(A122)

S: BIO (2sk)
Fi
(B29)

 
Ú
t

 

 

NEJ (1JAZ)
Rs
(A149)

MAT
Kl
(A148)

CJL (1aj)
Rs
(A149)

VYV
Ku
(A124)

DEJ
Sl
(A148)

ANJ (1aj)
Gr
(A149)

     

RUJ (2JAZ)
Hoj
(A136)

ANJ (2aj)
Kr
(A135)

CJL (2aj)
Rs
(A128)

 
S
t

 

 

FYZ
Kp
(A136)

MAT
Kl
(B37)

CHE
Fi
(B58)

CJL
Rs
(A149)

IKT (2sk)
Be
(B64)

ZMP
Hro
(B58)

     

L: BIO (1sk)
Fi
(B58)

S: CHE (1sk)
Fi
(B11)

 
Č
t

 

 

MAT (1aj)
Kl
(B37)

HUV
Mo
(B35)

ANJ (1aj)
Gr
(A136)

NEJ (1JAZ)
Rs
(A149)

CJL
Rs
(A149)

DEJ
Sl
(B85)

     

ANJ (2aj)
Kr
(A135)

MAT (2aj)
Kl
(A148)

RUJ (2JAZ)
Hoj
(A122)

 
P
á

 

 

TEV (Chl)
Ba
(G)

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

CHE
Fi
(B30)

BIO
Fi
(A149)

OBV
Ce
(A135)

BIO
Fi
(A149)

     

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

TEV (Dív)
PrV
(G)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  4.A  (Jirovská Šárka)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

KAJ (kaj1) Sp (A133)

KAJ (kaj1) Sp (A133)

MAT
Da
(B30)

NEJ (JAZ1)
Se
(A129)

TEV (Chl)
Ja
(G)

TEV (Chl)
Ja
(SoN)

 

SRJ (3srj)
Du
(B35)

SRJ (3srj)
Du
(B35)

SVS (svs1) Šm (A134)

SVS (svs1) Šm (A134)

SZM (szm1) Sl (B58)

SZM (szm1) Sl (B58)

SZM (szm3)
Sl
(B58)

SZM (szm3)
Sl
(B58)

SCH (sch1) Fi (B30)

SCH (sch1) Fi (B30)

RUJ (JAZ2)
Du
(B35)

TEV (Dív)
Re
(SoN)

TEV (Dív)
Re
(SoS)

   

KNJ (knj3)
Se
(A122)

KNJ (knj3)
Se
(A122)

   

 
Ú
t

 

 

SVS (svs4)
Šm
(A134)

SVS (svs4)
Šm
(A134)

CHE
Fi
(B30)

NEJ (JAZ1)
Se
(A129)

CJL
Gr
(A123)

FYZ
Kp
(A136)

 

KAJ (kaj2)
Sp
(A123)

KAJ (kaj2)
Sp
(A123)

SBI (sbi4)
Mi
(B28)

SBI (sbi4)
Mi
(B28)

RUJ (JAZ2)
Du
(B35)

SDE (sde2)
Pr
(B85)

SDE (sde2)
Pr
(B85)

SIN (sin4)
Be
(B61)

SIN (sin4)
Be
(B61)

 
S
t

 

 

CJL (AJ2)
Gr
(A122)

ANJ (AJ2)
Kr
(A133)

MAT
Da
(B37)

DEJ
Pr
(B85)

KAJ (kaj5)
Sp
(A133)

KAJ (kaj5)
Sp
(A133)

     

ANJ (AJ1)
Št
(B31)

CJL (AJ1)
Gr
(A122)

SMR (smr5)
Da
(B37)

SMR (smr5)
Da
(B37)

 
Č
t

 

 

CJL
Gr
(A128)

CHE
Fi
(B30)

NEJ (JAZ1)
Se
(A129)

ANJ (AJ2)
Kr
(A134)

BIO
Mi
(B35)

ZSV
Ji
(A128)

 

SFY (1sfy)
Kp
(B4)

SFY (1sfy)
Kp
(B4)

RUJ (JAZ2)
Du
(A134)

ANJ (AJ1)
Št
(B31)

 
P
á

 

 

MAT
Da
(B37)

FYZ
Kp
(B4)

DEJ
Pr
(B85)

CJL
Gr
(A122)

BIO
Mi
(B29)

ANJ (AJ2)
Kr
(A133)

     

ANJ (AJ1)
Št
(B31)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  4.C  (Bechyňová Marta)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

NEJ (1jaz)
Se
(A135)

RET (1jaz)
Ku
(A124)

CJL
Mr
(A124)

ZMP
Hro
(B58)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

MAT (1AJ)
Vo
(A135)

 

L: IKT (2sk)
Be
(B61)

L: IKT (2sk)
Be
(B61)

RET (2jaz)
Ku
(A124)

RUJ (2jaz)
Hoj
(A136)

MAT (2AJ)
Vo
(B37)

ANJ (2AJ)
Gr
(A136)

S: IKT (1sk)
Be
(B61)

S: IKT (1sk)
Be
(B61)

 
Ú
t

 

 

CJL
Mr
(A129)

NEJ (1jaz)
Se
(A122)

FYZ
Be
(B4)

MAT
Vo
(B37)

CHE
Fi
(B37)

DEJ
Sl
(B4)

     

RUJ (2jaz)
Hoj
(A136)

 
S
t

 

 

BIO
Mi
(B58)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

OBV
(A136)

ZMP
Hro
(B58)

MAT (1AJ)
Vo
(B35)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

     

CJL (2AJ)
Mr
(A124)

ANJ (2AJ)
Gr
(A136)

MAT (2AJ)
Vo
(A136)

 
Č
t

 

 

HUV
Mo
(B35)

NEJ (1jaz)
Se
(A123)

VYV
Ku
(A124)

CJL (1AJ)
Mr
(A123)

CHE
Fi
(B30)

MAT
Vo
(B37)

     

RUJ (2jaz)
Hoj
(A128)

ANJ (2AJ)
Gr
(A136)

 
P
á

 

 

DEJ
Sl
(B85)

L: CHE (1sk) Fi (B29)

TEV (Chl)
Ba
(G)

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

CJL
Mr
(A129)

OBV
(A136)

     

L: IKT (2sk) Be (B61)

S: IKT (1sk) Be (B61)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

TEV (Dív)
PrV
(G)

S: CHE (2sk) Fi (B29)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  5.C  (Vobecká Běla)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

NEJ (1jaz)
Pt
(A129)

CJL (1AJ)
Ce
(B35)

MAT
Vo
(B37)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

DEJ
Pr
(B85)

ZMP
Hro
(B58)

 

L: CHE (1sk) Fa (B30)

L: CHE (1sk) Fa (B30)

L: BIO (2sk) Re (B28)

L: BIO (2sk) Re (B28)

RUJ (2jaz)
Hoj
(A128)

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

CJL (2AJ)
Ce
(A134)

S: BIO (1sk) Re (B28)

S: BIO (1sk) Re (B28)

S: CHE (2sk) Fa (B30)

S: CHE (2sk) Fa (B30)

 
Ú
t

 

 

MAT
Vo
(B37)

MAT (1AJ)
Vo
(B37)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

CHE
Fa
(B30)

HUV (1HV)
Mr
(B35)

HUV (1HV)
Mr
(B35)

     

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

MAT (2AJ)
Vo
(B37)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

VYV (2VV)
Ku
(A124)

 
S
t

 

 

FYZ
Dk
(B4)

NEJ (1jaz)
Pt
(A129)

BIO
Re
(B29)

ZSV
Šm
(A135)

CJL
Ce
(A135)

L: FYZ (2sk)
Dk
(B4)

L: FYZ (2sk)
Dk
(B4)

   

RUJ (2jaz)
Hoj
(A128)

S: FYZ (1sk)
Dk
(B4)

S: FYZ (1sk)
Dk
(B4)

 
Č
t

 

 

DEJ
Pr
(B85)

CJL
Ce
(A135)

INF (1sk)
Be
(B61)

INF (1sk)
Be
(B61)

NEJ (1jaz)
Pt
(A129)

BIO
Re
(B29)

 

ZMP
Hro
(B58)

 

INF (2sk)
Rev
(B64)

INF (2sk)
Rev
(B64)

RUJ (2jaz)
Hoj
(A128)

 
P
á

 

 

CHE
Fa
(B29)

MAT
Vo
(B37)

FYZ
Dk
(B29)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

TEV (Chl)
Ba
(G)

TEV (Chl)
Ba
(SoN)

     

ANJ (2AJ)
Ji
(A128)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

TEV (Dív)
PrV
(G)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  6.C  (Kaprálek Jiří)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

TEV (Chl)
Ba
(G)

TEV (Chl)
Ba
(G)

MAT
Ho
(A123)

CHE
Da
(B30)

NEJ (jaz1)
Se
(A122)

BIO
Ba
(B29)

 

DEJ
Pr
(B85)

FYZ
Kp
(B29)

TEV (Dív)
PrV
(SoN)

TEV (Dív)
PrV
(SoS)

RUJ (jaz2)
Du
(B35)

 
Ú
t

 

 

NEJ (jaz1)
Se
(A122)

DEJ
Pr
(B85)

MAT (1ANJ)
Ho
(A123)

CJL
Pr
(B85)

ZMP
Hro
(B58)

ANJ (1ANJ)
Št
(B31)

 

VYV (2VV)
PrV
(A122)

VYV (2VV)
PrV
(A122)

RUJ (jaz2)
Du
(A133)

ANJ (2ANJ)
Sp
(A148)

MAT (2ANJ)
Ho
(A123)

HUV (1HV)
Mr
(B35)

HUV (1HV)
Mr
(B35)

 
S
t

 

 

ZSV
Šm
(A124)

CJL (1ANJ)
Pr
(A135)

ANJ (1ANJ)
Št
(B31)

CHE
Da
(B30)

FYZ
Kp
(B4)

L: BIO (1sk)
Ba
(B29)

L: BIO (1sk)
Ba
(B29)

   

ANJ (2ANJ)
Sp
(A134)

CJL (2ANJ)
Pr
(A135)

S: BIO (2sk)
Ba
(B29)

S: BIO (2sk)
Ba
(B29)

 
Č
t

 

 

MAT
Ho
(A124)

BIO
Ba
(A136)

CJL
Pr
(B85)

ZSV
Šm
(A124)

NEJ (jaz1)
Se
(A122)

ANJ (1ANJ)
Št
(B31)

     

RUJ (jaz2)
Du
(A133)

ANJ (2ANJ)
Sp
(A133)

 
P
á

 

 

ANJ (1ANJ)
Št
(B31)

ZMP
Hro
(B58)

L: FYZ (1sk) Kp (B4)

L: FYZ (1sk) Kp (B4)

INF (1inf)
Be
(B61)

INF (1inf)
Be
(B61)

     

L: CHE (2sk) Da (B11)

L: CHE (2sk) Da (B30)

ANJ (2ANJ)
Sp
(A133)

S: CHE (1sk) Da (B11)

S: CHE (1sk) Da (B30)

INF (2inf)
Dk
(B64)

INF (2inf)
Dk
(B64)

S: FYZ (2sk) Kp (B4)

S: FYZ (2sk) Kp (B4)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  7.C  (Červenková Lucie)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

KAJ (1kaj)
Kr
(A123)

KAJ (1kaj)
Kr
(A123)

TEV (Chl)
Ja
(G)

TEV (Chl)
Ja
(SoN)

CJL
Ce
(A135)

NEJ (jaz1)
Pt
(A129)

 

KAJ (3kaj) Gr (A134)

KAJ (3kaj) Gr (A134)

KNJ (3nj) Šm (A135)

KNJ (3nj) Šm (A135)

SBI (1sbi)
Mi
(B29)

SBI (1sbi)
Mi
(B29)

TEV (Dív)
PrV
(SoS)

TEV (Dív)
PrV
(G)

RUJ (jaz2)
Du
(B35)

SMR (3smr) Ho (A123)

SMR (3smr) Ho (A123)

SRJ (3srj) Du (B35)

SRJ (3srj) Du (B35)

 
Ú
t

 

 

CJL
Ce
(A135)

MAT
Ho
(A123)

ZMP
Ja
(B58)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

FYZ
Kp
(B4)

ZSV
Šm
(A122)

 

SZM (2szm)
Hro
(B58)

SZM (2szm)
Hro
(B58)

ANJ (2AJ)
Gr
(A135)

SCH (2sch)
Fi
(B30)

SCH (2sch)
Fi
(B30)

 
S
t

 

 

MAT
Ho
(A123)

BIO
Mi
(B29)

NEJ (jaz1)
Pt
(A129)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

DEJ
Pr
(B85)

CHE
Fi
(A134)

     

RUJ (jaz2)
Du
(B35)

ANJ (2AJ)
Gr
(A122)

 
Č
t

 

 

KAJ (4kaj)
Sp
(A133)

KAJ (4kaj)
Sp
(A133)

MAT
Ho
(A123)

NEJ (jaz1)
Pt
(A135)

ZMP
Ja
(B58)

CHE
Fi
(B30)

 

BIO
Mi
(B29)

 

SVS (4svs)
Šm
(A134)

SVS (4svs)
Šm
(A134)

RUJ (jaz2)
Du
(B35)

SFY (4sfy)
Kp
(B4)

SFY (4sfy)
Kp
(B4)

 
P
á

 

 

MAT
Ho
(A123)

ZSV
Šm
(A135)

ANJ (1AJ)
Št
(B31)

CJL
Ce
(A135)

FYZ
Kp
(B4)

DEJ
Pr
(B85)

     

ANJ (2AJ)
Gr
(A135)

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  8.C  (Holejšovský Ladislav)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8a
14:00-14:45

9a
14:50-15:35

 
P
o

 

 

KAJ (kaj1) Sp (A133)

KAJ (kaj1) Sp (A133)

NEJ (1jaz)
Se
(A129)

MAT
Ho
(A123)

TEV (Chl)
Ja
(G)

TEV (Chl)
Ja
(SoN)

 

SRJ (3srj)
Du
(B35)

SRJ (3srj)
Du
(B35)

SVS (svs1) Šm (A134)

SVS (svs1) Šm (A134)

SZM (szm1) Sl (B58)

SZM (szm1) Sl (B58)

SZM (szm3)
Sl
(B58)

SZM (szm3)
Sl
(B58)

SCH (sch1) Fi (B30)

SCH (sch1) Fi (B30)

RUJ (2jaz)
Hro
(A133)

TEV (Dív)
PrV
(SoS)

TEV (Dív)
PrV
(G)

   

KNJ (knj3)
Se
(A122)

KNJ (knj3)
Se
(A122)

   

 
Ú
t

 

 

SVS (svs4)
Šm
(A134)

SVS (svs4)
Šm
(A134)

NEJ (1jaz)
Se
(A129)

CJL
Mr
(A123)

ANJ (1sk)
Kr
(A135)

BIO
Mi
(B29)

 

KAJ (kaj2)
Sp
(A123)

KAJ (kaj2)
Sp
(A123)

SBI (sbi4)
Mi
(B28)

SBI (sbi4)
Mi
(B28)

RUJ (2jaz)
Hro
(A133)

ANJ (2sk)
Sp
(A133)

SDE (sde2)
Pr
(B85)

SDE (sde2)
Pr
(B85)

SIN (sin4)
Be
(B61)

SIN (sin4)
Be
(B61)

 
S
t

 

 

CHE
Fi
(B29)

MAT
Ho
(A123)

FYZ
Kp
(B4)

CJL
Mr
(A123)

KAJ (kaj5)
Sp
(A133)

KAJ (kaj5)
Sp
(A133)

     

SMR (smr5)
Da
(B37)

SMR (smr5)
Da
(B37)

 
Č
t

 

 

ZSV
Ji
(A123)

DEJ
Pr
(B85)

CJL (1sk)
Mr
(A128)

NEJ (1jaz)
Se
(A129)

ANJ (1sk)
Kr
(B4)

FYZ
Kp
(B4)

 

SFY (1sfy)
Kp
(B4)

SFY (1sfy)
Kp
(B4)

ANJ (2sk)
Sp
(A133)

RUJ (2jaz)
Hro
(A133)

CJL (2sk)
Mr
(A134)

 
P
á

 

 

CHE
Fi
(B30)

MAT
Ho
(A123)

CJL
Mr
(A123)

DEJ
Pr
(B85)

ANJ (1sk)
Kr
(A133)

BIO
Mi
(B29)

     

ANJ (2sk)
Sp
(A122)

Zpracováno v systému Bakaláři