Přijímací řízení

Termín odevzdání přihlášek  do 1. 3. 2021 bez lékařského potvrzení
 
Podrobný návod jak vyplnit přihlášku na školu najdete: 
 
 
Prodloužení termínu didaktických testů pro jednotné přijímací zkoušky – příloha

Virtuální den otevřených dveří

Software pro spuštění – MS Powerpoint, Google prezentace nebo Libre Office Impress

Virtuální den otevřených dveří (*.ppsx)Den otevřených dveří náhled

Prohlášení o přístupnosti