Říjen 2018

 

Říjen se nesl v duchu alchymie. Přesunuli jsme se do 16. století do alchymistické laboratoře a vyrobilijsmez kouřící čisté „vody“ velké množství šupinek „ryzího zlata“! Splnil se nám tak sen, po kterém toužil každý středověký alchymista.

Jednou z mnoha metod, kterou alchymisté ovládali, byla sublimace. A my už víme, co to je sublimace, které látky dokáží sublimovat a jak sublimaci v laboratoři předvést.

Není pro nás problém provést i jiné transmutace kovů, například transmutaci železa na měď. Během jednoho měsíce se nám povedlo vypěstovat skutečně pěkné tzv. měděné stomy.

Alchymisté důkladně střežili svá tajemství a k zamaskování napsaného textu sloužila různá tajná písma. Vyzkoušeli jsme si hned několik různých typů a k jejich zviditelňování jsme používali speciální roztoky, nebo plamen.

Chemie se zrodila v ohni. Nám se podařilo obarvit plameny našich kahanů s pomocí různých roztoků kovů. A s pomocí plamene jsme vytavili boraxovou perličku.

Alchymisté znali mnoho prvků, mezi nimi také uhlík. My jsme se seznámilis přírodními formami uhlíku – diamantem a tuhou, a také s aktivním uhlím. Význačnou vlastností aktivního uhlí je jeho velká adsorpční schopnost. Tu jsme ověřili tak, že jsme s pomocí aktivního uhlí  odbarvili červené víno.

Další z metod, kterou alchymisté znali, byla destilace. Destilací červeného vína jsme oddělili ethanol. Ten jsme nevypili, ale zapálili.