Chemický kroužek

 

Nadchnout děti pro chemii a ukázat krásy této vědy – to je cílem chemického kroužku, který zahájil svou činnost v říjnu letošního školního roku. Kroužek je určen pro kluky a holky, kteří rádi experimentují a zkoumají svět kolem sebe. Kroužek probíhá každý pátek odpoledne pod vedením učitelky chemie, Martiny Fialkové, a studenta čtvrtého ročníku, Jiřího Machyána. Za chemickým bádáním přichází 14 dětí od primánů po kvartu. Za krátký čas se z nich stala dobrá parta, která pracuje s velkým zájmem a nadšením.

Prostřednictvím různých pokusů chceme rozvíjet jejich touhu po objevování a objasňování neznámého, probouzet jejich zájem o vědu. Chceme je učit diskutovat a spolupracovat. Rádi bychom je postupně vedli k samostatnému formulování hypotéz a jejich ověřování, k samostatnému navrhování řešení různých problematik a k realizaci těchto řešení.

V letošním roce se chceme zúčastnit týmové chemické soutěže Chem-quest pořádané VŠCHT Praha a popularizovat chemii i ve škole spolužákům a učitelům.

Držte nám palce!

Martina Fialková a Jirka Machyán