Informace a kontakt

Kontakt

tel.: +420 317 842 278, +420 317 750 040

e-mail:


skolni.jidelna(zav)gymvla.cz
 


jidelna(zav)gymvla.cz

Informace o školním stravování

1) Placení obědů :

  • sporožirem
  • hotově
  • jiný způsob – osobní domluva

Sporožiro

 – paušální měsíční platba je do 15 let věku strávníka v daném školním roce 510,- Kč (cena oběda je 24,- Kč), od 15 let 550,- Kč (cena oběda je 26,- Kč)

– přeplatky se vrací v měsíci lednu a červenci

Studenti, kteří mají zájem o sporožiro již od září, se musí dostavit nejpozději do 9. srpna do kanceláře školní jídelny s kartičkou sporožira za účelem opisu potřebných údajů. V důsledku čerpání dovolených je nutné domluvit termín návštěvy školní jídelny telefonicky s vedoucí ŠJ p. Bláhovou na telefonním čísle 317 842 278 nebo 317 750 040.

Hotovost

– studenti si musí zaplatit obědy na následující měsíc v kanceláři jídelny vždy posledních pět dnů měsíce předchozího 

– cena jednoho oběda do 15 let věku strávníka v daném školním roce je 24,- Kč, od 15 let je 26,- Kč

– přeplatky se vrací ihned v následujícím měsíci

Strávníci se mohou přihlašovat již v měsíci červnu a během letních prázdnin.

2) Podmínkou pro stravování u nás je zakoupení bezkontaktního čipu,

kterým se musí strávník každý den prokazovat u výdeje a zároveň také slouží k odhlašování obědů.

Cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč.
Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je nutné zakoupit nový.
Tento čip je používán i pro vstup do školy.

3) Odhlášení obědů

je možné předchozí den a v případě onemocnění do 8 hodin ráno na telefonním čísle 317 842 278 nebo 317 750 040. Na tomto čísle vám budou též podány jakékoliv další informace ohledně stravování. Výlety a jiné školní akce si každý strávník odhlašuje samostatně. Jídlo do jídlonosičů je možné požadovat pouze první den nemoci strávníka.