Přijímací řízení

 

Škola

 

Seznam učebnic pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

2. kolo přij. řízení pro žáky z 9.tříd ukončeno. 

Výsledky přij. řízení ze dne 30. 4. pro žáky z 9.tříd 

Výsledky přij. řízení ze dne 30. 4. pro žáky z 5.tříd 

Informace k přij. řízení ze dne 29. 4. 

Dotazník pro žáky z 9. ročníku 

Dotazník pro žáky z 5. ročníku 

Pokyny k odvolání 

Kriteria přij. řízení v roce 2018/19 

Obory:
čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41
osmileté gymnázium – 79-41-K/81
přihlášky odevzdat do 1. 3. 2019 bez lékařského potvrzení
přihlášku (dvě strany v xls souboru) je možné vytisknout z odkazu na MŠMT

Obecné informace k přij. řízení v roce 2018/19

Stručné informace k přij. řízení v roce 2018/19

Výsledky pro uchazeče z 5. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/81

Výsledky pro uchazeče z 9. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/41

Dotazník pro přijaté uchazeče na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 – dotazník

Informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace na:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 

Informace ke stravování

Přihláška ke stravování