Přijímací řízení

 

Škola

Výsledky pro uchazeče z 5. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/81

Výsledky pro uchazeče z 9. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/41

Dotazník pro přijaté uchazeče na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 – dotazník
Oprava termínu schůzky žáků z 9.ročníku na 4. 6. 2018 (pondělí).

Obory:
čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41 – 1 třída (30 žáků)
osmileté gymnázium – 79-41-K/81 – 1 třída (30 žáků)
přihlášky odevzdat do 1. 3. 2018 bez lékařského potvrzení
přihlášku (dvě strany v xls souboru) je možné vytisknout z odkazu na MŠMT

Kriteria přij. řízení v roce 2017/18

Obecné informace k přij. řízení v roce 2017/18

Stručné informace k přij. řízení v roce 2017/18

Informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace na:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Seznam učebnic pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

 

Informace ke stravování

Přihláška ke stravování