Přijímací řízení

 

Škola

Seznam učebnic pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

Výsledky pro uchazeče z 5. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/81

Výsledky pro uchazeče z 9. ročníku – výsledky pro obor 79-41-K/41

Dotazník pro přijaté uchazeče na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 – dotazník

Odvolání

Zadání testů na:
https://vpz.cermat.cz/testy/
Všem uchazečům, pokud na přihlášce uvedli e-mail, byly zaslány výsledky testů a ohodnocené záznamové archy. Uchazeči, kteří e-mail neuvedli, mohou poslat e-mail na adresu gymnazium.vlasim@tiscali.cz, abychom tyto výsledky a archy mohli zaslat.

Obory:
čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41
osmileté gymnázium – 79-41-K/81
přihlášky odevzdat do 1. 3. 2017 bez lékařského potvrzení
přihlášku (dvě strany v xls souboru) je možné vytisknout z odkazu na MŠMT

Kriteria přij. řízení v roce 2016/17

Informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace na:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Obecné informace k přij. řízení v roce 2016/17

Informace ke stravování