Přijímací řízení

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ze dne 20. 7. pro žáky z 9.tříd 

2. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení na Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 pro školní rok 2020/2021 – 2. kolo

 

Ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, se sídlem ve Vlašimi vyhlašuje na základě §60f, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do naplnění kapacit volných míst oboru:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) – předpokládaný počet volných míst 5

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity oboru pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ (uvedené na přihlášce a potvrzené základní školou) a dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek (výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitou). Minimální počet bodů (ZŠ, testy z MAT, ČEJ) nutných pro přijetí je 50.

Přihlášku je možno odevzdávat do 17. 7. 2020 na sekretariátu školy v pracovní dny od 9:00 do 11:30 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 14. 7. 2020.

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

se sídlem Vlašim, Tylova 271, 258 01 Vlašim

Tiskopis přihlášky. dvě strany v xlsx souboru

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou, součástí přihlášky musí být výpis výsledků JPZ.

Pořadí uchazečů bude zveřejněno nejpozději ve středu 22. července 2020 dle výše uvedených kritérií.

Bližší informace budeme podávat telefonicky (317 842 154), emailem (gymnazium@gymvla.cz), popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

 

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

 

Seznam učebnic pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

 

Výsledky přij. řízení ze dne 16. 6. pro žáky z 9.tříd 

Výsledky přij. řízení ze dne 17. 6. pro žáky z 5.tříd 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Informace k přijímacímu řízení  a pokyny 

Dotazník pro žáky z 9. ročníku (*.docx) 

Dotazník pro žáky z 5. ročníku (*.docx) 

Kriteria přij. řízení v roce 2019/20 

 

Obory:

čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41
osmileté gymnázium – 79-41-K/81
přihlášky odevzdat do 1. 3. 2020 bez lékařského potvrzení
přihlášku (dvě strany v xlsx souboru) je možné vytisknout z odkazu na MŠMT

 

Obecné informace k přij. řízení v roce 2019/2020

Stručné informace k přij. řízení v roce 2019/20

Informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace na:
https://prijimacky.cermat.cz/

 

Informace ke stravování

Přihláška ke stravování

Prohlášení o přístupnosti