Zásady provozu a režimu školy ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s hygienickými pravidly

Pravidla pobytu ve škole

 1. Nošení roušek ve společných prostorách školy je povinné (nařízení vlády od 9. 9. 2020)
 2. Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikují ruce.
 3. Pobyt návštěv, rodičů a hostů školy je minimalizován, vstup do budovy je umožněn pouze po předchozím ohlášení a s rouškou.
 4. Ve všech prostorách školy všichni dodržují bezpečnou vzdálenost.
 5. Žáci, učitelé a další zaměstnanci školy dodržují zásady osobní hygieny.
 6. Žáci omezí zbytečné sociální kontakty se studenty jiných tříd.
 7. Třídy a další prostory budou co nejčastěji větrány.
 8. Třídy budou před zahájením každodenní výuky pravidelně dezinfikovány a v každé místnosti je dezinfekce k dispozici, úklid v budově bude prováděn v souladu s manuálem MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, manuál ke stažení (pdf)
 9. Žáci a zaměstnanci školy jsou poučeni, jak jednat v případě podezření na infekční onemocnění či v případě kontaktu s osobou s podezřením na infekční onemocnění.
 10. Žáci ani zaměstnanci školy se zvýšenou teplotou a příznaky onemocnění do budovy vůbec nevstupují.
 11. Bezkontaktní teploměry jsou k dispozici v kanceláři školy.
 12. V případě podezření na infekční onemocnění žáci a zaměstnanci bezprostředně opustí budovu, třídní učitel nebo vedení školy informuje rodiče, nezletilé žáky si neprodleně vyzvednou rodiče. (Do té doby bude žákovi poskytnuta rouška a bude umístěn do předem určené místnosti.)
 13. Při karanténě třídy, skupiny, školy budou vydány další pokyny a pravidla v souladu s pokyny KHS.
 14. Onemocnění dítěte se hlásí běžným způsobem co nejrychleji, a to třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy (317 842 154)
 15. Z novely školského zákona vyplývá, že žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, pokud k němu škola přistoupí.

 

Školní jídelna:

 1. Při čekání na oběd žáci dodržují bezpečnou vzdálenost.
 2. Do jídelny je přístup pouze v rouškách, které jsou povinné až ke stolu.
 3. Žáci jsou do jídelny pouštěni v časových rozestupech.
 4. Před vstupem do jídelny si každý dezinfikuje ruce.

 

Ve Vlašimi 1. 9. 2020                                                               

Mgr. et Mgr. Martin Müller

ředitel školy

 

Prohlášení o přístupnosti