SOČ v době koronovirové aneb SOČ s elektronickou rouškou

Žijeme v podivné době, mnozí si s ní nevíme moc rady. Školy byly v této
podivné době uzavřeny jako první, a tak se velice rychle musely vyrovnat s novou
formou výuky. S tím přišly na řadu i studentské soutěže. Většina byla odložena do
doby, až nás virus přestane tolik ohrožovat. Jenže kolik se toho bude pak muset
stihnout?

S jiným řešením přišla Středoškolská odborná činnost, která v této době
prožívá svůj 42. ročník. Organizátoři soutěže se rozhodli nic neodkládat. Také není
kam. Studenti obhajující své práce většinou ukončují studium na středních školách, v
novém školním roce už budou studenty jiných škol a soutěže by se vlastně ani
nemohli zúčastnit. A příprava na soutěž je už stála nemalé úsilí. Nestačí totiž udělat
jen CTRL + C a CTRL + V, ale je nutné se skutečně fyzicky vydat do muzea či
archivu a po vyhledání archivního materiálu (mluvím teď o pracích historických), jeho
utřídění a analyzování vypracovat práci s vlastním badatelským přínosem. A pak
ještě práci veřejně obhájit.

Veřejně? V této době? Ale jak? Nežijeme jen v době rouškové, ale také
elektronické! Takže elektronicky! Ano, i do tohoto úkolu se pustili studenti Gymnázia
Vlašim. A dovedli si s tím, podle mého názoru skvěle poradit. „Laskavý čtenář“,
řečeno Nerudovým termínem, se může přesvědčit sám. K jeho úsudku ho přímo
vybízí možnost nahlédnout do takového obhajoby prostřednictvím videoprezentace
dvou našich studentů. První je Anna Kuklíková s regionálním tématem „Vlašimský
pivovar“. Videoprezentace se skrývá pod odkazem:

Další téma zpracoval Jan Vondráček, rovněž student 8.C našeho gymnázia. Práce
se zabývá osobností sice interpretačně kontraverzní, o to však zajímavější z
hlediska interpretačního. Honzovu obhajobu k práci „Jan rytíř Fousek“ lze sledovat
na odkazu:

A kdy máme našim studentům fandit? Termíny obhajob jsou 4. – 5. května 2020.
Tak jim držme palce nejen při těchto obhajobách, ale i u nově organizovaných
maturit.

PhDr. Ivana Preislerová, Gymnázium Vlašim