Zajímavý seminář ve vlaku

Od 12. do 17. listopadu 2019 byl na vlašimském nádraží přistaven Legiovlak. Jednalo se o repliku legionářského vlaku z let 1918–1920. Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se k němu se společenskovědním seminářem vydali na exkurzi. Po příchodu jsme zhlédli krátký naučný film, ve kterém nám byla představena situace československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Potom se nás ujal ochotný průvodce v dobové uniformě a postupně jsme s ním procházeli celým vlakem. Prošli jsme například obyčejně vybaveným vagonem na spaní nebo nemocničním vozem, který sloužil k přepravě zraněných do nejbližších nemocnic nebo jako nemocnice sama.
Co se týká života našich legionářů v Rusku, rozhodně to neměli lehké. Válečné operace 1. světové války, boje s bolševiky, ale i ukrutné mrazy jim každý den více a více ztěžovaly podmínky na přežití. Dozvěděli jsme se, že ani přes všechny nepříjemnosti nepřestali být optimističtí a veselí. Vyslechli jsme ještě mnoho dalších informací ohledně působení našich legionářů na ruském území.

Děkujeme všem organizátorům Legiovlaku za velmi zajímavou prohlídku a paní profesorce Šmídlové za její nápad tuto historicky cennou ojedinělost navštívit.

Kristýna Mašková, 7. C, Gymnázium Vlašim