Škoda života

Dne 2. května jsme se my, studenti třetích ročníků Gymnázia Vlašim, zúčastnili akce Škoda života pořádanou Městem Vlašim a Policií ČR.

 Akci uvedl starosta města Mgr. Luděk Jeništa a pořadatelka akce Mgr. Petra Rajmanová. Program se skládal ze dvou částí, teoretické a praktické. Rozdělili jsme se do dvou skupin a rozešli se na dvě paralelně probíhající besedy. Na jedné nás členové policie a záchranné služby seznámili s četností dopravních nehod a jejich následky. Zástupce týmu „Výzkum dopravní bezpečnosti“ ŠKODA auto, a.s. nám sdělil, jakým způsobem se snaží výrobce minimalizovat následky dopravních nehod při konstrukci vozidla.  Zatímco druhá skupina dostala šanci promluvit si osobně s člověkem, který vyvázl z dopravní nehody a zůstal upoután na invalidní vozík. Následně jsme vytvořili týmy a přesunuli se k jednotlivým stanovištním rozmístěným po areálu Na Lukách. Vyzkoušeli jsme si vyplnit euroformulář, napsat si testy na autoškolu, podívali jsme se na svět pomocí brýlí simulujících účinky drog a alkoholu, hasiči nám ukázali vybavení svého vozidla, na vlastní kůži jsme okusili, jaké to je, když se nám svět převrátí vzhůru nohama na rotačním simulátoru a přesvědčili se o důležitosti správného nastavení pásu a volantu. Nakonec jsme se snažili poskytnout pomoc obětem simulované dopravní nehody.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a zejména pak paní Rajmanové, která celou akci zorganizovala. Program nám, jakožto čerstvým řidičům, otevřel oči. Díky němu jsme si uvědomili, jaká rizika i následky může přinést nerozvážné chování na dopravním provozu.

A. Kuklíková a L. Zvárová, studentky Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti