Chemie jako koníček

Nadchnout děti pro chemii a ukázat krásy této vědy – to je cílem chemického kroužku, který zahájil svou činnost v letošním školním roce na Gymnáziu ve Vlašimi. Za chemickým bádáním přicházelo každý pátek odpoledne 12 dětí od primánů po kvartu. Za krátký čas se z nich stala dobrá parta, která pracuje s velkým zájmem a nadšením. Všichni rádi experimentují a zkoumají svět kolem sebe. Že je chemie i jejich koníčkem, je také zásluha jednoho výjimečného studenta maturitního ročníku Gymnázia Vlašim – Jirky Machyána. Od počátku pomáhal s vedením chemického kroužku a s velkým elánem a zaujetím se věnoval dětem. Svým nadšením pro tento obor dovedl děti  inspirovat. Chemie byla od prvního ročníku jeho koníčkem a každým rokem se úspěšně zapojoval do chemických soutěží. Veřejnost se s ním mohla setkávat při dnech otevřených dveří, kdy předváděl různé chemické experimenty a vzbuzoval v ostatních zájem o chemii. Velký dík mu patří také za spravování účtu aplikace Google classroom, kterou pro děti z kroužku založil a spravoval na internetu. Přeji Ti, Jirko, mnoho úspěchů v dalším studiu a hlavně ať je chemie stále tvým koníčkem a možná v budoucnu i zaměstnáním.

Mgr. Martina Fialková, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti