Dva týmy Gymnázia Vlašim ve finále soutěže Chemquest 2019

V letošním školním roce se hned čtyři týmy studentů zapojily do 7. ročníku experimentální soutěže Chemquest, kterou pořádá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. ChemQuest je soutěž se zaměřením na chemii a příbuzné obory, která si zakládá na týmové spolupráci, komunikaci a schopnosti prezentovat své výsledky. Úkolem dvou až tříčlenných týmů v této soutěži je navrhnout a realizovat atraktivní experiment na zadané téma. Tento pokus musí týmy nápaditým způsobem demonstrovat svým spolužákům při vyučovací hodině. Další podmínkou účasti v soutěži je rovněž natočení krátkého videa, které soutěžní experiment originálně představuje.

V letošním školním roce bylo v kategorii ZŠ vyhlášeno téma Chemie a barvy. Do celorepublikového finále Chemquest 2019 se z naší školy probojovaly do finále dva týmy v kategorii ZŠ. Porotu zaujal dívčí tým ve složení Bára Strnadová, Lucka Růžková a Katka Fialková a jejich pokus s názvem Lentilková laboratoř. Děvčata získala ve velké konkurenci výborné páté místo. Porota chtěla ve finále vidět také chlapecký tým ve složení Josef Dušek a Tomáš Pistorius, který představil pokus s názvem Barevné plameny za zlaté mince. Tento tým vybojoval krásné 9. místo.

Gratuluji oběma finálovým týmům k jejich umístění a děkuji za reprezentaci školy v této chemické soutěži. Chci ale také poděkovat za účast v soutěži oběma týmům, které sice letos nepostoupily do finále, ale věřím že i jim účast v soutěži přinesla nové dovednosti, zkušenosti a radost z experimentování. Jmenovitě Tondovi Havlovi a Honzovi Poustkovi, kteří navrhli a natočili pokus s názvem Barvitý případ Sherlocka Holmese a dále Dominiku Stockerovi, Vojtovi Vopálkovi a Matěji Fialovi, kteří pro všechny připravili speciální limonádu a soutěžili s pokusem Chemická limonáda z baru U Čerta.

Mgr. Martina Fialková, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti