Zeměpisná olympiáda 2019

Gymnázium Vlašim je už mnoho let pořadatelem okresního kola olympiády ze zeměpisu. 20. února 2019 soutěžilo ve čtyřech kategoriích 73 žáků ze 14 základních škol, 2 středních škol a a 2 gymnázií.

Vítězem kategorie A se stal Vojtěch Vopálka z primy. V kategorii D vybojoval 2. místo Adam Pešout ze septimy. Tím získali účast v krajském kole, které se letos nekonalo jako tradičně v Benešově, ale ve vzdálenějším Kladně. 20. března oba naši reprezentanti prošli úklady krajského kola. V silné konkurenci se Adam Pešout umístil na 16. a Vojtěch Vopálka na 20. místě ve svých kategoriích.

Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří i panu Vopálkovi za ochotnou výpomoc ohledně dopravy do Kladna.

Mgr. E. Hronová

Prohlášení o přístupnosti