Geologická exkurze

V pondělí 18.6. 2018 vyrazila  naše třída 1.A společně s 5.C na geologicky zaměřenou exkurzi, kterou pro nás připravila paní profesorka R. Michálková. Již od rána jsme byli seznamováni s geologickými úkazy našeho kraje, s různými druhy minerálů a hornin. Navštívili jsme mnoho míst – Psáře, kde jsou pozůstatky po těžbě grafitu, Kácov, kde jsme sledovali meandry Sázavy, Kutnou Horu a Kaňk, kde jsme viděli propadliny v místech dřívější těžby. Exkurze byla obohacena o návštěvu 2 rozhleden a o geologickou expozici v Čížkově lomu u Kutné Hory. Zde jsme si prohlédli různé nerosty z nedalekých lomů a ve skupinkách jsme ostatním měli představit exponát, který jsme si vybrali. Program jsme zakončili chutným obědem v restauraci Havířská Bouda u rozhledny Kaňk. Při zpáteční cestě jsme ještě prošli úbočím Kaňku a obdivovali jsme pozůstatky po křídovém moři viditelné v odkryté příbojové fascii. Pak jsme pokračovali do Zbraslavic, kde jsme navázali školním výletem. Všichni jsme si tento den užili.

Josef Chaloupka, Lukáš Srba, Gymnázium Vlašim 1.A