Němečtí studenti po roce opět ve Vlašimi

Jako již každoročně i letos se na přelomu dubna a května těšilo 18 studentů Gymnázia Vlašim a Obchodní akademie Vlašim na kamarády z německé partnerské školy Walther-Groz-Schule Albstadt. Ti do Vlašimi zavítali ve dnech 29. 4. až 4. 5. 2018.

Krásné slunečné dny přály společným akcím a výletům – nechyběl celodenní výlet do Prahy, výstup na Blaník, či návštěva Vodního domu v Hulicích. 30.dubna si studenti užili tradiční pálení čarodějnic a 1. květen patřil Májovým slavnostem ve Vlašimi. Poděkování patří určitě hostitelským rodinám, které se německých studentů ujaly, a také Domečku, kde nám bylo umožněno strávit závěrečný večer u ohně s opékáním špekáčků, který čeští studenti zpestřili zábavným programem.

Společné dny byly naplněné nejen mnoha aktivitami, ale i příjemnou atmosférou, ve které pojem „jazyková bariéra“ neměl místo. Již nyní se naši studenti těší na podzim, až vyrazí za svými kamarády do Albstadtu.

  Mgr. Petra Šmídlová, koordinátorka výměnných pobytů na Gymnáziu Vlašim