Adaptační kurz vlašimského gymnázia

Dne 7. září se naše třída 1. A společně s primou vydala do Vrábova u Českého Šternberka, kde se konal náš dvoudenní adaptační kurz. Všichni jsme byli plní očekávání, kdo budou naši noví spolužáci.

Počasí k nám nebylo právě nejpřívětivější, ale i tak jsme si program velmi užili. Někteří jedinci se sice trochu nachladili, ale za stmelování to stálo.

Seznamovací a pohybové hry nám pomohly získat cenné informace o našich nových spolužácích, upevnit třídní kolektiv a pomalu nám otevřít cestu k (snad) novým přátelstvím.

Pravdou tedy je, že při některých hrách, obzvláště těch běhacích, jsme začali našeho instruktora proklínat, protože jsme byli unavení.  Ale i tak jsme byli spokojení. Večer po programu nechybělo hraní na kytaru a zpěv.

Adaptační kurz se vydařil a teď už se můžeme všichni soustředit na studium na gymnáziu.

 

                                                                       Natálie Křemenová, 1.A Gymnázium Vlašim