Den kovů

Dne 13. 6. proběhl na Gymnáziu ve Vlašimi Den kovů.

Zúčastnili  se ho studenti sekundy, tercie a kvarty. Byl pro ně připraven bohatý program – exkurze do firmy Velteko, pokusy v laboratořích chemie, fyziky a biologie. Vystoupil také žák 9. tř. Lukáš Pohůnek, který nám svojí prezentací na téma Kovy ve vesmíru poskytl zajímavé informace o budoucnosti těžby kovů na planetách sluneční soustavy. Na závěr odevzdaly skupinky studentů vyplněné pracovní listy, které porota vyhodnotila. Nejlepší skupiny byly odměněny drobnou sladkostí.

 

Mgr. Anna Doubková